ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ต้องได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์        จากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของฮอนด้า จึงมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และอะไหล่ของรถจักรยานยนต์บางคันขึ้น เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของท่านโดยกรอกหมายเลขตัวถัง (VIN No.) หรือหมายเลขเครื่อง (Engine No.) ในช่องด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่า รถจักรยานยนต์ของท่านอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขอความกรุณาท่านนำรถจักรยานยนต์ของท่านเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่ท่านซื้อรถหรือสะดวกจะเข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดหมายศูนย์บริการที่ท่านประสงค์จะเข้ารับบริการล่วงหน้า

การใช้งานระบบ สงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าของรถจักรยานยนต์เท่านั้น
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด โทร 02-725-4000